Skip to Content

SAP Privacy Statement

SAP Privacy Statement

Zaštita privatnosti pojedinaca na internetu od ključnog je značaja za budućnost poslovanja preko interneta i prelazak na privredne aktivnosti koje se u potpunosti odvijaju preko interneta. SAP je kreirao ovu izjavu o privatnosti kako bi demonstrirao našu izuzetnu posvećenost pravu pojedinaca na privatnost. Ova izjava sadrži postupke koje vršimo prilikom obrade ličnih podataka na ovoj web lokaciji.

Ova Izjava o privatnosti obuhvata ovu web lokaciju, kao i ostale web lokacije na koje se ova Izjava o privatnosti odnosi. Pojedini SAP entiteti, programi i/ili web lokacije mogu imati sopstvene izjave o privatnosti koje se mogu razlikovati. Preporučujemo vam da pročitate izjave o privatnosti na svim SAP-ovim web lokacijama ili informacijama o programima koje posetite ili pregledate.

 

Opšti principi privatnosti

Naša politika privatnosti odražava trenutne opšte principe i standarde koji se odnose na obradu ličnih podataka. Ovi principi uključuju obaveštenje o upotrebi podataka, izbor upotrebe podataka, pristup podacima, integritet podataka, sigurnost, naknadni prenos i primenu/nadzor. U zemljama u kojima poslujemo postupamo u skladu sa zakonima o privatnosti.

Saglasnost

Posećivanjem ove web lokacije dajete saglasnost za prikupljanje i upotrebu podataka u skladu sa opisom u nastavku. Ukoliko odlučimo da izvršimo izmene ove Izjave o privatnosti, objavićemo ih na ovoj web lokaciji kako biste uvek znali koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo.

Povremeno, shodno zahtevima važećeg zakona, možemo zatražiti vašu izričitu saglasnost za obradu određenih podataka i informacija prikupljenih na ovoj web lokaciji ili onih koje ste nam svojevoljno pružili.

 

Nazad na početak

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

U cilju pružanja kvalitetnijih usluga i razumevanja vaših potreba i interesovanja, SAP prikuplja, izvozi i koristi lične podatke uz odgovarajuće obaveštenje i saglasnost i uz obavezno podnošenje dokumentacije agenciji za zaštitu podataka u slučajevima u kojima je to potrebno.

Kada posetite našu web lokaciju možemo registrovati vašu IP adresu i koristiti cookie-je i drugu internet tehnologiju (u daljem tekstu Automatizovani alati i Integrisane web veze) za prikupljanje opštih informacija o našim posetiocima i njihovim interesovanjima. Korišćena tehnologija i prikupljeni podaci detaljnije su opisani u nastavku.

Pored toga, možemo prikupljati i obrađivati sve informacije i podatke koje nam svojevoljno pružite, npr. prilikom registracije za događaje, pretplate na obaveštenja, učešća u anketama u mreži, na forumima ili prilikom kupovine.

 

Nazad na početak

Upotreba i namena prikupljenih ličnih podataka

Podaci koje SAP prikupi u cilju razumevanja vaših potreba i interesovanja pomažu SAP-u u pružanju doslednih i personalizovanih usluga. Ove podatke ćemo koristiti samo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti i/ili na način na koji je to utvrđeno u vreme prikupljanja. Naknadno nećemo menjati način korišćenja vaših ličnih podataka bez vaše saglasnosti, a u skladu sa važećim zakonom. Neki od načina na koje možemo koristiti vaše lične podatke uključuju, ali se ne ograničavaju na:

 • Obradu vaših naloga i isporuku proizvoda i pružanje usluga koje ste naručili;
 • Informisanje o najnovijim proizvodima, ažuriranju softvera, nadogradnjama softvera, sigurnosnim zakrpama, unapređenjima sistema, posebnim ponudama itd. To povremeno može uključivati informacije od drugih kompanija koje se bave tehnologijom ili poslovnih partnera o proizvodima i uslugama koji mogu dodati vrednost SAP proizvodima; 
 • Prilagođavanje informacija o našim proizvodima i uslugama vašim interesovanjima. Npr. prilikom posete našoj web lokaciji, u mogućnosti smo da vam pružimo konkretne informacije o proizvodima i uslugama koji vas mogu zanimati;
 • Pružanje mogućnosti kreiranja oblasti s ličnim profilima i pregled zaštićenog sadržaja;
 • Održavanje sesija „Klik za ćaskanje“ i „Klik za poziv“ u mreži;
 • Postizanje i kontrolu kvaliteta informacija i usluga prilikom sesija ćaskanja sa SAP-om zahvaljujući obuci našeg osoblja u cilju efektivnog pružanja odgovora na vaša pitanja;
 • Pružanje mogućnosti kontaktiranja i slanja informacija o otpremi i fakturisanju, te pružanje povratnih informacija i podrške kupcima;
 • Realizaciju nadmetanja, nagradnih igara ili drugih marketinških ili promotivnih aktivnosti na web lokaciji SAP.com ili povezanim web lokacijama. Lični podaci se mogu prikupljati u cilju realizacije ovih programa;
 • Korišćenje upitnika i anketa u cilju pružanja boljih proizvoda i usluga našim kupcima i krajnjim korisnicima. Popunjavanje upitnika je dobrovoljno;
 • Podršku upitima u cilju zapošljavanja i
 • Ispunjavanje ugovornih obaveza.

 

Nazad na početak

IP adrese

IP adrese koristimo kao pomoć pri ustanovljavanju problema, za administraciju naše web lokacije i prikupljanje demografskih podataka. IP adrese ili druge podatke, npr. vaše korisničke podatke na web lokaciji SAP.com, koje ste pružili na ovoj web lokaciji ili u ranijim prilikama ili šifru kampanje takođe možemo koristiti za identifikaciju stranica na našoj web lokaciji koje se posećuju i tema za koje postoji interesovanje kako bismo vam mogli pružiti informacije o relevantnim proizvodima i uslugama. Po pravilu, SAP će prikupiti ove podatke isključivo anonimno i neće ih povezati s konkretnim pojedincem osim u slučaju date saglasnosti. Prilikom posete našoj web lokaciji prepoznajemo samo naziv vašeg domena.

SAP takođe može prikupljati IP adrese (i druge tehničke informacije poput tipa pretraživača) u toku sesija Klik za ćaskanje ili Klik za poziv koje pokrenete. Ove informacije se prikupljaju prilikom povezivanja na SAP web lokaciju kako bismo mogli identifikovati vašu sesiju, pružiti sadržaj na osnovu tehničkih mogućnosti vašeg pretraživača i u cilju kontrole kvaliteta. Vaša IP adresa se neće koristiti za vašu identifikaciju ukoliko prethodno niste dali saglasnost.

SAP će prikupljati isključivo podatke koji se odnose na vašu posetu SAP web lokaciji. Ne pratimo i ne prikupljamo lične podatke koji se odnose na vaše posete web lokacijama kompanija ili entiteta van SAP grupe kompanija.

 

Nazad na početak

Automatizovani alati

Pored informacija koje vi pružite, SAP može prikupljati i informacije u toku vaše posete SAP web lokaciji preko automatizovanih alata koji uključuju web svetionike, cookie-je, integrisane web veze i druge uobičajene alate za prikupljanje informacija. Ovi alati prikupljaju određene standardne informacije koje vaš pretraživač šalje na našu web lokaciju poput tipa i jezika vašeg pretraživača, vremena pristupa i adrese web lokacije s koje ste došli na SAP web lokaciju. Primenom ovih alata SAP je takođe u mogućnosti da potvrdi prijem e-pošte na koji je primalac dao saglasnost i da prati ostale informacije poput stranica na SAP web lokaciji koje su posećene i da li se primalac registrovao za događaj u SAP-ovoj ponudi, kao i još neke prikupljene podatke koji se ne odnose na konkretnog pojedinca.

 

Nazad na početak

Integrisane web veze

E-pošta od SAP-a često koristi veze osmišljene da upućuju na relevantnu oblast na web-u, nakon preusmeravanja preko SAP-ovih servera. Sistem preusmeravanja SAP-u omogućava da, po potrebi, promeni ciljni URL ovih veza i da odredi efektivnost naših marketinških inicijativa.

U e-pošti ove veze takođe mogu omogućiti SAP-u da ustanovi da li ste kliknuli na vezu u e-pošti i informacije o ovoj interakciji mogu se povezati s vašim ličnim identitetom. Ukoliko ne želite da SAP prikuplja informacije o vezama na koje ste kliknuli, možete jednostavno odlučiti da ne kliknete na veze u e-pošti koju vam šalje SAP.

 

Nazad na početak

Cookie-ji

Cookie-je koristimo za pružanje personalizovanog sadržaja, kako ne biste morali svaki put iznova unositi lozinku, u cilju praćenja vaše korpe za kupovinu i radi prilagođavanja naše ponude informacija načinu na koji vi i ostali koristite web lokaciju.

 

Nazad na početak

Adrese e-pošte

Ukoliko se odlučite da nam date svoju adresu e-pošte, komuniciraćemo s vama putem e-pošte. Vašu adresu e-pošte ne prosleđujemo ostalima van SAP grupe kompanija. U svakom trenutku možete odlučiti da više ne primate e-poštu.

U zavisnosti od podešavanja vaše aplikacije za e-poštu, informacije o vama mogu se prenositi automatski prilikom slanja e-pošte SAP-u.

Ukoliko odlučite da se registrujete za usluge treće strane, možda će biti potrebno da određene informacije iz vaše SAP.com registracije pošaljemo davaocu usluge, što može uključivati vašu adresu e-pošte.

 

Nazad na početak

Kupovina ili registracija za događaj

Naša web lokacija uključuje obrasce naloga koje popunjavate kako biste zatražili informacije, proizvode i usluge. Pomoću ovih obrazaca mogu se prikupiti vaši finansijski podaci poput vaših bankovnih podataka ili brojeva kreditnih kartica. SAP se obavezuje da sve finansijske podatke koje podnesete koristi isključivo za fakturisanje i plaćanje u okviru konkretne transakcije. To može podrazumevati prosleđivanje vaših podataka trećim stranama uključenim u realizaciju transakcije poput banaka, kompanija koje izdaju kreditne kartice i drugih finansijskih i kreditnih kontrolnih institucija

 

Nazad na početak

Prosleđivanje ličnih podataka

Kao globalna kompanija, SAP poseduje niz web lokacija širom sveta. Svi podaci i informacije koje svojevoljno pružite ili koji su na drugi način prikupljeni na jednoj od naših web lokacija u bilo kojoj zemlji mogu se elektronski poslati na server za jednu od ovih web lokacija u drugoj zemlji. Vašu privatnost čuvamo širom sveta poštovanjem naših principa zaštite podataka navedenih u ovoj izjavi na ovoj SAP web lokaciji.

Kompanije u okviru SAP grupe mogu svesno koristiti ove informacije u cilju obrade vaših upita i naloga, kako bi pomogle da se unaprede naši proizvodi i usluge i u svrhu obrade i arhiviranja.

Ove informacije takođe možemo proslediti poslovnim partnerima, davaocima usluga, ovlašćenim agentima treće strane ili izvođačima u cilju pružanja tražene usluge ili transakcije, uključujući obradu naloga, obradu transakcija preko kreditne kartice, iznajmljivanje prostora za web lokaciju, iznajmljivanje prostora za registraciju za događaje i seminare i pružanje podrške kupcima ili pružanje informacija o proizvodima ili uslugama koji vas mogu zanimati.

Ovim trećim stranama pružamo samo minimalnu količinu ličnih podataka neophodnu za pružanje usluga u naše ime, a vaše lične podatke treće strane smeju koristiti isključivo u cilju izvršavanja tražene usluge ili transakcije.

Vaše lične podatke ne prodajemo i ne iznajmljujemo trećim stranama u marketinške svrhe bez vaše saglasnosti.

Po potrebi, možemo odgovoriti na sudske pozive, sudske naloge ili pravne postupke objavljivanjem vaših ličnih podataka i drugih povezanih informacija. Takođe možemo odlučiti da utvrdimo ili ostvarimo svoja zakonska prava ili da odgovorimo na pravne zahteve.

U određenim okolnostima, iz strateških ili drugih poslovnih razloga, SAP može odlučiti da proda, kupi, integriše ili na drugi način reorganizuje kompanije u pojedinim zemljama. Transakcija ovog tipa može, u skladu sa važećim zakonom, podrazumevati objavljivanje ličnih podataka potencijalnim ili stvarnim kupcima ili prijem istih od prodavaca. U transakcijama ovog tipa SAP po pravilu zahteva odgovarajuću zaštitu podataka.

Možemo da prikupljamo i eventualno prosleđujemo lične podatke i sve druge dodatne informacije kojima raspolažemo u cilju istrage, sprečavanja ili preduzimanja mera u slučaju nezakonitih radnji, postojanja sumnje na prevaru, situacija koje podrazumevaju opasnost po fizičku bezbednost bilo kog lica, kršenja SAP-ovih uslova upotrebe ili na bilo koji drugi zakonom propisani način.

Prilikom posete SAP-ove web lokacije možete biti upućeni na sadržaj ili funkcionalnost za koje prostor iznajmljuje dobavljač treće strane, a ne SAP.com. To je najčešće slučaj prilikom iznajmljivanja prostora za posebne događaje poput nadmetanja i seminara. Kada su informacije prikupljene isključivo u ime SAP-a, odgovarajuća izjava o privatnosti SAP entiteta nalaziće se na web lokaciji i određivaće način upotrebe informacija. U slučaju ostalih web lokacija koje ne pripadaju SAP-u, u obzir će se uzimati politika privatnosti njihovih vlasnika. SAP, po pravilu, od dobavljača i poslovnih partnera zahteva da obrađuju informacije u skladu sa SAP-ovom izjavom o privatnosti.

 

Nazad na početak

Sigurnost ličnih podataka

SAP je odlučan u nameri da zaštiti lične podatke koje nam poverite. SAP koristi kombinaciju sigurnosnih tehnologija koje predstavljaju standard u industrijskoj grani, postupaka i organizacionih mera u cilju zaštite vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja.SAP podržava sigurnost u mreži primenom tehnologije sigurnog servera u nameri da pruži sigurnost vaših podataka. SAP-ove web lokacije poseduju najsavremenija sredstva za pružanje sigurnosti u cilju sprečavanja zloupotreba.
Svoje zaposlene smo obavezali da poštuju vaša prava na privatnost i poverljivost.

 

Nazad na početak

Veze ka drugim web lokacijama

Ova web lokacija može sadržati veze ka drugim web lokacijama. SAP ne snosi odgovornost za politiku privatnosti niti za sadržaj drugih web lokacija izvan okvira SAP grupe kompanija.

 

Nazad na početak

Izbor/odjava 

Redovno komuniciramo s korisnicima koji se pretplate na naše usluge putem e-pošte, a takođe možemo komunicirati telefonom u slučaju reklamacija kupaca ili u cilju istrage sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za potvrdu otvaranja računa, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama naših proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i u slučaju drugog objavljivanja informacija u skladu sa zakonom. Po pravilu, korisnici se ne mogu odjaviti u slučaju ovih saopštenja, međutim ona će biti prvenstveno informativnog karaktera, a ne u promotivne svrhe.

SAP vam pruža mogućnost da se opredelite za odjavu ukoliko ne želite da od nas primate druge tipove saopštenja poput e-pošte ili dodatnih informacija koje se tiču novih usluga i proizvoda u ponudi na ovoj web lokaciji ili ukoliko ne želite da prosledimo vaše lične podatke trećim stranama. Opcija odjave može se realizovati odjavom na http://www.sap.com/westbalkans/profile/unsubscribe.epx.

 

Nazad na početak

Zadržavanje podataka

SAP neće zadržavati vaše lične podatke duže od vremena potrebnog za realizaciju namene za koju su prikupljeni ili u skladu sa važećim zakonom i propisima.

 

Nazad na početak

Privatnost podataka o deci

SAP ne prikuplja svesno lične podatke o deci mlađoj od 13 godina. Ukoliko ustanovimo da smo prikupili lične podatke o deci mlađoj od 13 godina, dotične podatke ćemo izbrisati iz naših sistema.

 

Nazad na početak

Upiti, pristup i ažuriranje ličnih podataka

SAP-u je potrebna vaša pomoć kako bi lični podaci koje ste nam pružili bili tačni i ažurirani. Ukoliko ste registrovani korisnik, podatke možete lično ažurirati u mreži preko www.sap.com/profile. Ažuriranje ili druge izmene, uključujući i povlačenje date saglasnosti za prikupljanje i upotrebu podataka, takođe možete izvršiti slanjem e-pošte na webmaster@SAP.com.Nakon opoziva saglasnosti SAP neće nastaviti sa prikupljanjem i obradom podataka. Takođe, ukoliko se obrada nekog podatka vrši bez vaše saglasnosti, imate pravo da zahtevate brisanje odnosnog podatka.

Slobodno nam se obratite ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovoj izjavi o privatnosti ili ako želite da pregledate podatke o vama koje posedujemo. Administrator web lokacije

 

Nazad na početak

Back to top