Skip to Content
Kontakta oss

Leverera produkterna som kunden vill ha

Anpassa alla aspekter av din verksamhet för nästa generations kunders behov – från produktutveckling till detaljhandel – med SAP:s lösningar för märkesvarubranschen. Vår mjukvara kan hjälpa dig att förutse, planera och hantera efterfrågan på innovativa konsumentvaror och överträffa förväntningarna hos de mest medvetna konsumenterna.

Få en översikt över SAP for Consumer Products
Previous

Skapa produkter som kunderna vill ha

Påskynda tiden till marknaden med produkter som konsumenterna vill ha, när och hur dem vill ha produkterna. Se hur SAPs lösningar kan hjälpa dig att reagera snabbare på kundernas efterfrågan samtidigt som du optimerar dina processer.

14%
färre dagar i lager*

Konsumentvaruföretag som utför prognostisering av lager för olika kombinationer av SKU:er och platser har 14 % färre lagerhållningsdagar än de som inte gör det. Hur står sig ditt företag i konkurrensen?

Next

Hör vad våra kunder har att säga ...

Previous

Ta fram produkterna som efterfrågas – ännu snabbare

Förkorta lanseringstiden med produkter som konsumenterna vill ha – när och på det sätt de vill ha det. Upptäck hur SAPs lösningar för konsumentvaror kan hjälpa dig att agera snabbare på dynamiska krav från kunder, samtidigt som du optimerar dina investeringar i försäljningskampanjer och varumärkeshantering.

Förvandla kunddata till beslutsgrundande insikter

Vad är det som hindrar konsumentvaruföretag från att ta efterfrågestyrd information till nya höjder? Den här videon visar hur företag inom konsumentvarubranschen kan ta hjälp av innovativa analyslösningar för att förverkliga steg som förut sågs som orealistiska eller alltför dyra.

Next

Få nya perspektiv från experter inom konsumentvarubranschen

Previous
 
International Data Corporation uppskattar att en tredjedel av de 20 marknadsledande företagen i de flesta branscher kommer att vara ”allvarligt hotade” av nya och omstrukturerade konkurrenter 2018.
 
Sakernas internet (Internet of Things) uppskattas omfatta 50 miljarder anslutna enheter 2020 och är på god väg att förändra marknaden i grunden.
 
Ett av kännetecknen för konsumentvaruföretag som klarar sig bra på den digitala marknaden är deras förmåga att skapa fantastiska kundupplevelser här och nu.

 

Next
Previous

Följ SAP för konsumentvarubranschen
på Twitter

Ta del av senaste branschnyheter, insikter och mjukvara för produktutveckling av konsumentvaror, tillverkning, försörjningskedjan, marknadsföring med mera.

Anslut dig till LinkedIn-gruppen SAP Consumer Products

Gå med i vår LinkedIn-grupp för att nätverka och diskutera med andra yrkesmänniskor inom konsumentvarubranschen – och få nya insikter och möjligheter.

 

 

Besök vårt konsumentvaruforum

Delta i konversationerna i vårt sociala nätverk för konsumentvarubranschen. Sök efter insikter och perspektiv från experter och delta i SAPs nätforum.

Next

Virtually endless possibilities

Hand-pick replays of any SAP TechEd keynote, lecture, strategy talk,or how-to session. 

Upptäck ett nytt sätt att göra affärer med SAP Digital Business Services

Den digitala ekonomin har en stor inverkan på SAP:s kunder. Det krävs en ny typ av orkestrering för att du ska kunna utveckla din verksamhet, utnyttja fördelarna maximalt och uppnå ett långsiktigt resultat. SAP Digital Business Services sammanbinder den ekonomiska verksamheten med IT så att du kan omvandla företaget med hjälp av vårt ramverk för digital verksamhet.

SAP Digital Business Services baseras på över 40 års erfarenhet av att jobba med världens mest framåttänkande organisationer och har ett stabilt partnerekosystem. Följ med på vägen mot innovation och digital omvandling så att du kan framtidssäkra era viktiga affärsprocesser.

Previous

Utveckla verksamheten genom att bryta ny mark tillsammans med en pålitlig rådgivare som verkligen känner dig

Utnyttja den fulla potentialen hos din SAP-investering och ta fram en tydlig digital plan över anpassningsstegen

Tänk långsiktigt och dra nytta av aktiv handledning när du migrerar till nästa generations teknologi

Next

SAPs utbildningar och kurser

Lär dig mer om SAPs mjukvara, utveckla nya färdigheter och utvidga ditt företags kompetensområde. Våra heltäckande mjukvarukurser, utbildningar och certifieringar hjälper dig att utnyttja företagets SAP-lösningar till fullo.

Back to top