Skip to Content
Kontaktujte nás

SAP

Spoločnosť SAP je v centre dnešnej technologickej revolúcie. Ako líder v oblasti podnikových aplikácií SAP pomáha organizáciám všetkých veľkostí čeliť komplexite, vytvárať nové príležitosti pre inovácie a rast, a byť vždy krok pred konkurenciou.

Navštívte naše korporátne stránky, pozrite si históriu spoločnosti, prečítajte si čo je nové, získajte informácie pre investorov a analytikov alebo objavujte kariérne príležitosti.

Navštívte naše globálne korporátne stránky:

anglicky | nemecky

Previous

SAP SE

Prečítajte si viac o korporácii SAP SE a zistite, ako pomáhame
našim zákazníkom – a svetu – fungovať lepšie.

SAP Slovensko

Zistite viac o aktivitách SAP na Slovensku a zoznámte sa s vedením spoločnosti.

Príbehy zákazníkov

Prečítajte si príbehy úspešných zákazníkov, ktorí zmenili svoje podnikanie vďaka softvéru a službám od SAP.

Podujatia SAP

Vyhľadajte si SAP konferencie, semináre, workshopy, webináre, zaregistrujte sa alebo si pozrite záznamy a ďalšie materiály.

Next

SAP SE - globálna spoločnosť

SAP SE, spoločnosť sídliaca v nemeckom meste Walldorf s pobočkami vo viac ako 130 krajinách a s viac ako 282 tisíc zákazníkmi, je svetovou jednotkou v oblasti podnikového softvéru a služieb súvisiacich so softvérom. Zistite viac o tom, ako SAP pomáha svojim zákazníkom – a svetu – fungovať lepšie.

SAP Slovensko

SAP Slovensko je dcérska spoločnosť SAP SE, pôsobí na slovenskom trhu v rôznych formách už od roku 1992. Samostatná spoločnosť SAP Slovensko s.r.o. bola založená v roku 1998. SAP Slovensko poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v jazykovom a legislatívnom prostredí Slovenskej republiky.

V spoločnosti SAP na Slovensku pracuje približne 220 zamestnancov v troch pobočkách, ktoré sa okrem obvyklej obchodnej a marketingovej činnosti venujú aj ďalším vysoko kvalifikovaným aktivitám ako je výskum a vývoj, poradenské a implementačné služby, školenia a podpora zákazníkov. V Bratislave sa nachádza lokálna pobočka SAP Slovensko a vývojové a lokalizačné stredisko SME Development & Support. V Košiciach sídli zastúpenie dcérskej spoločnosti SAP, Ariba.

SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava Business Center V, Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava

Príbehy zákazníkov

Viac ako 282 000 zákazníkov rôznych veľkostí naprieč všetkými odvetviami mení svoje podnikanie s riešeniami od SAP. Niektorí z nich zastávajú vedúce pozície na trhu, zatiaľ čo iní sú malé startupové spoločnosti, ktoré iba začínajú rásť. Prečítajte si viac o tom, ako vďaka technológiám, softvéru a službám SAP môžu spoločnosti, ako je tá vaša, fungovať lepšie.

Podujatia SAP

Vyhľadávajte pripravované podujatia SAP - konferencie, semináre, workshopy, webináre - registrujte sa alebo si pozrite záznamy a materiály z minulých podujatí. Získajte informácie o aktuálnych trendoch v odvetviach a nových technologických inováciách, ktoré menia podnikanie.

Previous

SAP TechEd 2015: Simple IT

Chcete z technológií SAP získať ešte viac? Zúčastnite sa školení a získajte rady od našich expertov  10. - 12. novembra v Barcelone.

SAP Forum Slovensko

Najväčšia a najkomplexnejšia konferencia roka priniesla množstvo technologických noviniek, zaujímavých prednášok aj zábavy.

SAP Run Simple Truck k nám zavíta na jeseň

Pozrite si čo na vás tento rok v SAP Run Simple Trucku čaká.

Next
Back to top