Skip to Content
Contact

SAP Privacy Statement

SAP Privacy Statement

Alleen als de privacy op het internet voldoende wordt beschermd, kunnen we ons in de richting van een heuse interneteconomie bewegen. SAP heeft daarom een privacybeleid opgesteld waarin wij aangeven hoe belangrijk uw privacy voor ons is. Wij leggen in deze beleidsverklaring uit hoe wij voor deze website met persoonlijke gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring geldt voor deze website en voor andere sites waarop naar deze verklaring wordt verwezen. Het is echter mogelijk dat sommige entiteiten, programma's en/of sites van SAP eigen, afwijkende, privacyverklaringen hanteren. Wij adviseren u daarom telkens wanneer u een website van SAP bezoekt of programma-informatie van SAP bekijkt de bijbehorende privacyverklaring te lezen.

Past SAP internationaal geldende privacynormen toe?

Ons privacybeleid voldoet aan de principes en normen die momenteel internationaal gelden als het om de verwerking van persoonlijke gegevens gaat. Zo zijn er bijvoorbeeld regels die bepalen hoe het gebruik van gegevens moet worden gemeld, welke keuzes individuen kunnen maken als het om het gebruik van hun gegevens gaat, hoe de gegevens toegankelijk en correct moeten worden gehouden, hoe de beveiliging er moet uitzien, in welke mate gegevens mogen worden doorgegeven en welke vormen van handhaving/toezicht van kracht zijn. Wij houden ons aan de wetten van de landen waar we actief zijn.

Hoe geef ik toestemming om mijn gegevens te gebruiken?

Als u deze website gebruikt, geeft u daarmee aan dat u ermee instemt dat wij uw gegevens op de hieronder aangegeven manier opvragen en gebruiken. Als wij besluiten deze privacyverklaring te wijzigen, geven wij dit aan op deze site, zodat u altijd weet welke informatie wij vergaren en hoe wij deze gebruiken.

Als de wet dit voorschrijft, is het ook mogelijk dat wij u van tijd tot tijd expliciet om toestemming vragen om bepaalde gegevens te gebruiken die wij via deze website hebben vergaard of die u zelf hebt opgegeven.

 

Terug naar boven

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens vergaard en verwerkt?

SAP vergaart, exporteert en gebruikt persoonlijke gegevens om u beter te kunnen begrijpen en helpen. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de meldings- en toestemmingsplicht en houden wij eventuele toezichthouders op de gevraagde manier op de hoogte.

Als u onze website bezoekt, leggen wij mogelijk uw IP-adres vast en gebruiken wij cookies en andere internettechnologieën (de zogenaamde geautomatiseerde tools en embedded weblinks) om algemene informatie over u en uw interesses te vergaren. Welke technologieën we gebruiken en welke informatie we vergaren, wordt hieronder uitgebreider beschreven.

Bovendien is het mogelijk dat wij gegevens vergaren en verwerken die u zelf opgeeft, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor evenementen of nieuwsbrieven, wanneer u meedoet aan online enquêtes, discussiegroepen en forums of wanneer u online iets koopt.

 

Terug naar boven

Hoe en waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

SAP vergaart informatie om uw behoeften en interesses beter te begrijpen. Zo kunnen wij u een consistente en persoonlijke webervaring bezorgen. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend op de manieren die in deze privacyverklaring worden beschreven en/of zoals wij dit aangeven op het moment dat we de gegevens vergaren. Wij gaan nooit anders met uw persoonlijke gegevens om zonder dat u ons hiervoor conform de geldende wetgeving toestemming hebt gegeven. Hier volgen een aantal voorbeelden van manieren waarop wij uw persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken:

 • om uw orders te verwerken en de producten en diensten te leveren die u hebt besteld;
 • om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, software-updates, software-upgrades, beveiligingspatches, systeemverbeteringen, speciale aanbiedingen en andere relevante informatie; het kan hierbij wel eens gaan om informatie van andere bedrijven en partners over producten en diensten die een nuttige aanvulling kunnen vormen op wat SAP aan u heeft geleverd;
 • om informatie over onze producten en diensten op uw specifieke interesses af te stemmen (wij kunnen u dan tijdens een bezoek aan onze site kennis laten maken met producten en diensten die u mogelijk interessant vindt);
 • om u de mogelijkheid te bieden persoonlijke profielen aan te maken en beveiligde content te bekijken;
 • om online "Click to Chat" en "Click to Call"-sessies te kunnen houden;
 • om onze medewerkers goed te instrueren hoe zij uw vragen moeten beantwoorden, zodat uw chatsessies met SAP altijd een prettige ervaring en deugdelijke informatie opleveren;
 • om contact met u te kunnen opnemen, om u over zendingen en facturen te informeren, om u support te verlenen en om u de mogelijkheid te bieden feedback te geven;
 • om wedstrijden, sweepstakes en andere marketing- of reclameactiviteiten op te zetten op SAP.com of gelieerde sites (er worden mogelijk persoonlijke gegevens vergaard om deze evenementen mogelijk te maken);
 • om enquêtes te houden en met de daaruit resulterende informatie onze producten en diensten voor klanten en eindgebruikers te verbeteren (u bepaalt zelf of u aan enquêtes wilt meedoen);
 • om te helpen bij rekruteringsverzoeken; en
 • om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

 

Terug naar boven

IP-adressen

Wij gebruiken IP-adressen om problemen te analyseren, onze website te beheren en demografische gegevens te vergaren. Daarnaast is het mogelijk dat wij aan de hand van IP-adressen en andere informatie (zoals een campagnecode of SAP.com-gebruikersinformatie die u eerder op deze website of bij een eerdere gelegenheid hebt ingevoerd) vaststellen welke pagina's u op onze sites hebt bezocht, zodat wij kunnen achterhalen wat u interesseert en u informatie over relevante producten en diensten kunnen verstrekken. SAP vergaart deze gegevens gewoonlijk anoniem. Er wordt geen verband gelegd met specifieke individuen, tenzij ze hiervoor toestemming hebben gegeven. Als u onze site bezoekt, herkennen wij alleen uw domeinnaam.

SAP legt mogelijk ook IP-adressen (en andere technische informatie, zoals het gebruikte browsertype) vast tijdens door u gestarte "Click-to-Chat" en "Click-to-Call"-sessies. Deze informatie wordt vergaard op het moment dat u verbinding maakt met SAP. Wij gebruiken deze gegevens om uw sessie van een ID te voorzien, om onze content aan te passen aan de technische mogelijkheden van uw browser en om de kwaliteit te bewaken. Uw IP-adres wordt niet gebruikt om na te gaan wie u bent, tenzij u hier van tevoren toestemming voor geeft.

Bovendien vergaart SAP uitsluitend informatie tijdens uw bezoek aan de site van SAP. Wij traceren en vergaren geen persoonlijke gegevens wanneer u bedrijven of entiteiten buiten SAP als concern bezoekt.

 

Terug naar boven

Geautomatiseerde tools

Naast de gegevens die u zelf opgeeft, vergaart SAP mogelijk ook informatie via geautomatiseerde tools wanneer u een website van SAP bezoekt. Het kan hierbij gaan om webbeacons, cookies, embedded weblinks en andere gebruikelijke informatievergaringstools. Met deze tools vergaren wij standaardgegevens die uw browser naar onze website stuurt, zoals het type en de taal van de browser, het moment waarop u onze site hebt bezocht en het adres van de site die u bezocht voordat u bij SAP terechtkwam. Dankzij deze informatie kan SAP de ontvangst vaststellen van e-mailberichten die u wilt ontvangen en andere zaken traceren, zoals de pagina's die u op de website van SAP hebt bezocht en of u zich voor een evenement van SAP hebt geregistreerd. Daarnaast worden een aantal algemene gegevens verzameld die niet aan u als persoon gerelateerd zijn.

 

Terug naar boven

Embedded weblinks

In e-mailberichten van SAP worden vaak links opgenomen waarmee u via de servers van SAP naar een voor u interessant deel van het web kunt gaan. Aangezien de link via de servers van SAP loopt, kunnen wij de URL van de uiteindelijke bestemming eventueel wijzigen om na te gaan hoe doelmatig onze marketinginitiatieven zijn.

Bovendien is het mogelijk dat SAP vaststelt of u op een link in een e-mailbericht hebt geklikt. De informatie over deze interactie kan aan u als persoon zijn gekoppeld. Als u liever niet hebt dat SAP vaststelt op welke links u klikt, kunt u dit voorkomen door gewoon op geen enkele link in het e-mailbericht te klikken.

 

Terug naar boven

Cookies

Wij gebruiken cookies om content op maat aan te bieden, om te voorkomen dat u telkens weer uw wachtwoord moet invoeren, om uw winkelwagentje te volgen en om onze informatieverstrekking aan te passen aan de manier waarop u en anderen de site gebruiken.

 

Terug naar boven

E-mailadressen

Als u ons uw e-mailadres geeft, gebruiken wij e-mail om met u te communiceren. Wij geven uw e-mailadres niet door aan anderen buiten SAP als concern. U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om geen e-mail meer te ontvangen.

Soms wordt er ook automatisch persoonlijke informatie verzonden wanneer u e-mail naar SAP verstuurt. Of dit zo is, hangt af van de instellingen van uw e-mailtoepassing.

Als u zich registreert voor diensten van derden, kan het noodzakelijk zijn dat wij bepaalde gegevens van uw SAP.com-registratie naar deze derden sturen. Het kan hierbij onder andere om uw e-mailadres gaan.

 

Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik iets koop of me voor een evenement registreer?

Op onze site staan bestelformulieren die u kunt invullen om informatie, producten of diensten te bestellen. In sommige gevallen vergaren wij hierbij financiële informatie, zoals uw bankgegevens of creditcardnummers. SAP garandeert dat financiële informatie die op deze manier wordt vergaard alleen voor facturerings- en betalingsdoeleinden wordt gebruikt in het kader van de desbetreffende transactie. Dit kan echter inhouden dat deze informatie wordt doorgegeven aan derden die bij de transactie betrokken zijn, zoals banken, creditcardmaatschappijen en andere financiële of kredietbewakingsinstellingen.

 

Terug naar boven

Met wie worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld?

SAP is een internationale onderneming en heeft wereldwijd een aantal websites. Informatie die u opgeeft of die op een andere manier wordt vergaard op een van onze sites in een specifiek land, wordt daarom mogelijk elektronisch verzonden naar een server voor deze sites in een ander land. Wij waarborgen uw privacy echter wereldwijd door ervoor te zorgen dat deze site van SAP voldoet aan de gegevensbeveiligingsprincipes die in deze verklaring worden beschreven.

Bedrijven die deel uitmaken van SAP als concern gebruiken uw informatie mogelijk internationaal voor de verwerking van aanvragen en orders, om onze producten en diensten te verbeteren en voor verwerkings- en opslagdoeleinden.

Bovendien delen wij informatie in sommige gevallen met partners, vendors, geautoriseerde vertegenwoordigers van derden of aannemers om een aangevraagde dienst of transactie te kunnen verstrekken. Het kan hierbij gaan om noodzakelijke taken als de verwerking van orders, de afhandeling van creditcardtransacties, het hosten van websites en evenementen, de registratie voor seminars of de verstrekking van support. Daarnaast biedt dit ons de mogelijkheid om u producten en diensten aan te bieden die u mogelijk interesseren.

Wij voorzien deze derden uitsluitend van de minimale gegevens die ze nodig hebben om deze diensten namens ons te verstrekken. Het wordt derden niet toegestaan uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de verrichting van de aangevraagde dienst of transactie.

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden, tenzij u ons hier toestemming voor hebt gegeven.

Wel verstrekken wij mogelijk uw persoonlijke gegevens en andere, gerelateerde informatie indien dit noodzakelijk blijkt in het kader van dagvaardingen, vonnissen of andere juridische procedures. Daarnaast kunnen wij ervoor kiezen onze wettelijke rechten uit te oefenen of ons tegen juridische vorderingen te verweren.

Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor SAP, om strategische of andere redenen, besluit activiteiten in sommige landen te kopen, te verkopen, samen te voegen of op een andere manier te reorganiseren. Dergelijke transacties kunnen tot gevolg hebben dat er, conform de geldende wetgeving, persoonlijke gegevens worden verstrekt aan mogelijke of feitelijke kopers of persoonlijke gegevens worden ontvangen van verkopers. SAP streeft bij deze transacties altijd naar een afdoende bescherming van de desbetreffende gegevens.

Als wij onderzoek moeten verrichten naar, preventief moeten optreden tegen of actie moeten ondernemen bij illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, dreigingen voor de fysieke veiligheid van personen of schendingen van de gebruiksvoorwaarden van SAP of als wij hier op een andere manier wettelijk toe verplicht worden, vergaren en delen wij mogelijk persoonlijke gegevens en aanvullende informatie.

Wanneer u de website van SAP bezoekt, wordt u soms doorgelinkt naar content of functies die door derden worden gehost en die zich dus buiten SAP.com bevinden. Het gaat hierbij meestal om speciale evenementen, zoals wedstrijden en seminars. Als op dergelijke sites uitsluitend voor SAP informatie wordt vergaard, wordt op deze sites melding gemaakt van de privacyverklaring van de desbetreffende entiteit van SAP en bepaalt deze verklaring ook hoe de informatie wordt gebruikt. In alle andere gevallen wordt melding gemaakt van het privacybeleid van de eigenaar van de desbetreffende site. SAP vraagt haar leveranciers en partners altijd om informatie conform SAP's privacyverklaring te behandelen.

 

Terug naar boven

Hoe wordt de veiligheid van mijn persoonlijke gegevens gegarandeerd?

SAP verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die u met ons deelt te beschermen. Wij passen een combinatie van gebruikelijke beveiligingstechnologieën, procedures en organisatorische maatregelen toe om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens door onbevoegden worden bekeken, gebruikt of gedeeld. Wij beveiligen onze websites door onze servers te beveiligen, omdat wij niet willen dat uw gegevens verkeerd terechtkomen. De websites van SAP zijn van geavanceerde beveiligingsmiddelen voorzien om misbruik te voorkomen.

Bovendien verplichten wij onze medewerkers ertoe uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

We bind our employees to observe your privacy and confidentiality rights.

 

Terug naar boven

Links naar andere sites

Er kunnen op deze site links naar andere sites voorkomen. SAP is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van websites waarvan SAP als concern niet de eigenaar is.

 

Terug naar boven

Hoe meld ik me af?

Wij communiceren regelmatig per e-mail met u als u zich abonneert op onze diensten. Het kan ook voorkomen dat wij klachten van klanten of onderzoeken naar verdachte transacties telefonisch afhandelen. Wij sturen soms ook e-mailberichten om te bevestigen dat u een account hebt geopend, om te melden dat er betalingen zijn verricht, om u in te lichten over wijzigingen in producten of diensten en om wettelijk verplichte kennisgevingen en mededelingen te verzenden. Het is gewoonlijk niet mogelijk om dit soort communicatie te voorkomen, maar daar staat tegenover dat deze vormen van communicatie in tegenstelling tot marketingberichten hoofdzakelijk een informatief karakter hebben.

U kunt zich wel afmelden voor andere soorten communicatie, zoals e-mailberichten en updates over nieuwe producten en diensten op deze website, of u kunt aangeven dat u niet wilt dat wij persoonlijke informatie met derden delen. U kunt zich afmelden via deze link: http://www.sap.com/profile/unsubscribe.epx.

 

Terug naar boven

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

SAP houdt uw persoonlijke gegevens niet langer vast dan noodzakelijk is om ze te gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn vergaard of om aan wettelijke voorschriften te voldoen.

 

Terug naar boven

Hoe wordt er omgegaan met de privacy van kinderen?

SAP vergaart nooit opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens van dergelijke jonge kinderen hebben vergaard, verwijderen wij deze uit onze systemen.

 

Terug naar boven

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens bekijken en bijwerken?

SAP heeft uw hulp nodig om de persoonlijke gegevens die u met ons hebt gedeeld accuraat en bijgewerkt te houden. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u uw gegevens zelf online bijwerken via www.sap.com/profile. U kunt uw gegevens ook bijwerken of wijzigen door een e-mailbericht te sturen naar webmaster@SAP.com.

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of wilt u de gegevens die wij van u hebben controleren, neem dan contact op met webmaster@SAP.com.

If you have any other questions about this privacy statement or if you wish to inspect the information we hold about you, please contact:

Webmaster

 

Terug naar boven

Back to top