Skip to Content

SAP Услуги и Поддръжка

Просто Ускори. От стратегическо планиране до имплементиация, нашият екип е готов да помогне.

SAP Услуги и Поддръжка

Просто Ускори. От стратегическо планиране до имплементиация, нашият екип е готов да помогне.

Само си представете, какво е възможно с помощта на SAP Обслужване и Поддръжка. Докато ние се съсредоточаваме върху бизнеса и стратегическите ви цели, вие сте способни да взимате по-бързи бизнес решения и да установите подходящ модел за ангажимент, който гарантира оптимално сътрудничество между вас, SAP и участващите партньори. За компаниите, които искат да използват SAP като стратегически съветник, ще обединим усилия, за да установим и активираме една нова основа за ангажимент в подкрепа на тяхната дългосрочна програма за иновации.

  

SAP Учебен център - Предизвикателство за ловците на митове

Разбий митовете, спечели орнамент и научи как учебният център на SAP (SAP Learning Hub) осигурява цялостна подкрепа за управление на обучението в една абонаментна такса. 

Какво казват клиентите 

Back to top